FreeDB

Wskazówka

Przed instalacją pliku aktualizacji FreeDB w X30, proszę o instalacje pełnej bazy FreeDB (dołączona na płycie CD w pakiecie cocktailAudio).

Co znajduje się pliku FreeDB Update?

Na dołączonym dysku znajduje się baza FreeDB która została pozyskana z witryny FreeDB na stan 10 marca 2011 roku. W plikach FreeDB update wyodrębnione są nowo aktualizowane części bazy FreeDB.

Jak zainstalować plik aktualizacji FreeDB

Pobierz plik do komputera i skopiować go na USB pendrive lub CD. Włóż pamięć USB lub dysk CD do cocktailAudio. Idź do CD Riping z menu SETUP cocktailAudio. Wybierz FreeDB Update. Następnie znajdź plik aktualizacji FreeDB i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.
Pełna baza danych FreeDB grudzień 2018
Pełna baza danych FreeDB lipiec 2016
Pełna baza danych FreeDB listopad 2014
Aktualizacja bazy danych FreeDB maj 2014
Pełna baza danych FreeDB grudzień 2013
Aktualizacja bazy danych FreeDB październik 2013
Pełna baza danych FreeDB marzec 2013
4HiFi   Copyright © 2014     www.ip-sa.pl   4HiFi.pl