Rozwiązanie problemów

Brak zasilania.

 1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony.
 2. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone na panelu tylnym.
 3. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka ściennego.

Urządzenie nie reaguje na pilota.

 1. Wymień baterie w pilocie
 2. Sprawdź, czy nie występują zakłócenia z innymi pilotami na podczerwień
 3. Zmniejsz odległość między pilotem a urządzeniem.

Urządzenie nie wyświetla udostępnionego folderu sieciowego na twoim komputerze

 1. Sprawdź stan połączenia sieciowego między urządzeniem a komputerem
 2. W zależności od środowiska sieciowego może wystąpić opóźnienie w łączeniu się z siecią.
 3. Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie i ponownie skonfiguruj ustawienia sieci.

Brak dźwięku z głośnika podczas odtwarzania pliku muzycznego

 1. Sprawdź, czy funkcja MUTE jest włączona
 2. Sprawdź wszystkie kable podłączone do każdego urządzenia.
 3. Sprawdź poziom głośności
 4. Sprawdź ustawienia dźwięku w SETUP

Z głośnika dobiega buczenie.

Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe są prawidłowe.
4HiFi   Copyright © 2014     www.ip-sa.pl   4HiFi.pl